سخنرانی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی درباره اهمیت رابطه فردی با جمهوری اسلامی و ولی فقیه.